Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Μέτρια γραφή, νοσηρές και βίαιες ιστορίες

Guillermo Arriaga
Ρετόρνο 201
Εκδ. Πάπυρος
Σελ. 229.

Το γράψιμο, ιδίως όταν γράφει κανείς λογοτεχνία, είναι μια οριακή διαδικασία. Μια επικίνδυνη κρημνοβασία. Ο συγγραφέας που σκάβει μέσα του με την πένα του, που την χρησιμοποιεί κι ως δεκανίκι σε κάθε του υπαρξιακό βήμα, πορεύεται επί ξηρού ακμής δοκιμάζοντας σε κάθε βιβλίο τα όρια του εαυτού του. Η πορεία του, όπως και κάθε άλλη πορεία δεν είναι ούτε υποχρεωτικά προοδευτική, ούτε οπωσδήποτε γραμμική.