Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Τηλεόραση ή η συγχώνευση των αντιθέσεων

Ενα από τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης έγκειται στην ικανότητα της να συμβιβάζει, αν όχι να αφομοιώνει απαλείφοντάς τες, τις οξύτερες αντιθέσεις της. Μια από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι υπηρετεί ταυτοχρόνως την ανάγκη διαφυγής εκτός της ανιαρής, πεζής, καταπιεστικής πραγματικότητας και την θεμελιώδη ανάγκη του κοινού να αναγνωρίζει στο γυαλί τον εαυτό του.