Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

De la poésie

Στο πεζό ο ρυθμός μπορεί να είναι απλώς και μόνο ο ρυθμός της σκέψης.
Στην ποίηση δεν μπορεί κανείς να τον εγκαταλείψει επί ποινή θανάτου.
Μια ποίηση με ρυθμό μόνο στη σκέψη είναι οπωσδήποτε καταδικασμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: