Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

«Η θεμελιώδης πλάνη (...) μοιάζει να βρίσκεται στη ταύτιση κυριαρχίας και ελευθερίας, η οποία θεωρήθηκε πάντα δεδομένη, τόσο από την πολιτική όσο και από την φιλοσοφική σκέψη. (...) η κυριαρχία είαι δυνατή μόνο στον χώρο της φαντασίας, και τίμημά της είναι η απώλεια της πραγματικότητας».
Χάννα Άρεντ Η ανθρώπινη κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: