Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Albert Camus Carnets

«On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe écris des romans».

«Σκεπτόμαστε μόνο με εικόνες. Αν θέλεις να φιλοσοφήσεις γράψε μυθιστόρημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: