Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

το δώρο της δωρεάς

Όταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας καθορίζουν τις πράξεις μας, και οι υποχρεώσεις απορρέουν από τα δικαιώματα του άλλου, η ζωή είναι ένα άψογα οργανωμένο σύνολο λογικών πράξεων. Αυτό το είδος ζωής είναι, σύμφωνα με πολλούς, ίδιον των προηγμένων χωρών, σημάδι υψηλού πολιτισμού. «Οι προηγμένες χώρες έχουν προβλέψει τα πάντα», θα πει τότε κάποιος. Η οργάνωση όμως αυτή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για άσκοπες ή παράλογες (σύμφωνα με τη λογική αυτή) πράξεις. Καμία δυνατότητα για την κατεξοχήν παράλογη πράξη της δωρεάς, που δεν ορίζεται, ούτε καθορίζεται από κάποια υποχρεώση ή δικαίωμα, αλλά (ένεκα που προηγείται της λογικής) προσδιορίζει, συνιστά το κατ' εξοχήν ανθρώπινο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: