Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Ενας πιθανός ορισμός

Όταν κάποια μέρα έρθουμε αντιμέτωποι με τον θάνατο και με το εκκωφαντικό κενό που αφήνει στη ζωή, το μήποτε πληρούμενο, (πρόσωπο με πρόσωπο έρχεται κανείς με τον θάνατο μόνον όταν το πρόσωπο που χάνει φεύγει καθιστά μια περίοδο της ζωή μας οριστικά παρελθόν), τότε στρεφόμαστε σε όλα εκείνα που μας βοηθούσαν να ζήσουμε και σ' όσα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο εξής να συνεχίσουμε το βίο μας. Κάποια στιγμή απευθύνουμε και στη λογοτεχνία το ίδιο αγωνιώδες ερώτημα: ποια απάντηση μπορεί να δώσει στον θάνατο;
Τότε αρχίζουμε να ψηλαφούμε το ενδεχόμενο ενός πιαθνού ορισμού της λογοτεχνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: