Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Η αποκάλυψη του προσώπου στην τέχνη"Διότι σε κάθε πράξη αυτό που κυρίως επιδιώκεται από τον πράττοντα, είτε κινείται από φυσική ανάγκη, είτε από την ελεύθερη βούλησή του, είναι η αποκάλυψη της δικής του εικόνας. Γι' αυτό και όποιος πράττει, εφόσον πράττει, απολαμβάνει το πράττειν. αφού ό,τι υπάρχει επιθυμεί την ύπαρξλη του, και αφού κατά την πράξη η ύπαρξη του πράττοντος κατά κάποιο τρόπο εκτείνεται, κατ΄ανάγκη επακολουθεί η απόλαυση... Έτσι, κανείς δεν πράττει παρεκτός αν πράττοντας καθιστά φανερή την λανθάνουσα ύπαρξή του"
. Dante

Δεν υπάρχουν σχόλια: